Co je sum
Fauna i flora,  Zwierzęta

Co je i ile waży sum?

Sum jest gatunkiem ryby sumowatej (Siluridae). Zamieszkuje on słodkie wody na terenie Europy oraz Azji, chociaż zdarzają się osobniki żyjące w wodach słonych. Jaki gatunek suma występuje w Polsce? Jak rozpoznać suma? Co je sum żyjący dziko? Ile waży sum?

Sum – co to za ryba?

Sumowate to ryby zaliczane do sumokształtnych (Siluriformes). Łącznie rodzina ta włącza około 102 gatunków.

Suma można rozpoznać po ciele bez łusek oraz charakterystycznie spłaszczonej głowie. Ryby te mają wydłużone płetwy odbytowe, natomiast nie mają płetwy tłuszczowej i czasami także płetw brzusznych. Przy szczęce mają wąsy.

Gatunki suma

Zdecydowana większość gatunków suma występuje na terenie Azji, natomiast w Europie są to wyłącznie dwa gatunki, w tym jeden w Polsce.

Na terenie naszego kraju występuje sum pospolity, określany także jako sum europejski (Silurus glanis). Można spotkać go w zlewiskach mórz – Bałtyckiego, Kaspijskiego oraz Czarnego. Występuje najczęściej w rzekach oraz w dużych zbiornikach wodnych, między innymi zbiornikach zaporowych. Rzadziej żyje w jeziorach.

Po względem swojego ubarwienia sumy najczęściej mają ciemną kolorystykę, niemalże czarną. Zdarzają się także osobniki w odcieniach brązowym, zielonym, niebieskim.

ile waży sum

Co je sum?

Sumy są rybami drapieżnymi, dlatego też ich dieta jest różnorodna. Co je sum żyjący na wolności?

Dieta suma jest zależna przede wszystkim od jego etapu rozwojowego oraz od miejsca występowania. Najczęściej młode osobniki suma europejskiego żywią się robakami oraz skorupiakami, jakie mogą znaleźć w zbiornikach wodnych. Gdy sum dorasta, wtedy zaczyna polować na ryby innych gatunków.

Na ogół w jego menu znajdują się niewielkie ryby osiągające długość do parunastu centymetrów. Ponadto sum może także zjadać płazy jak ropuchy, żaby czy salamandry.

Z kolei co je sum, który nie ma w pobliżu najczęściej wybieranej przez siebie żywności? Zdarzało się obserwowanie sumów pożywających się padliną, a nawet pływającymi ptakami czy małymi ssakami.

Sumy żerują głównie w godzinach wieczornych, po zachodzie słońca. W ciągu dnia przebywają przy dnie zbiorników, gdzie nurt wodny jest spokojniejszy.

Połów suma

Suma europejskiego można łowić w zbiornikach wodnych znajdujących się w Polsce. Zazwyczaj są one łowione wędkami z użyciem metody na żywca – stosuje się często małe ukleje lub płotki. Można też poławiać je na spławik, z użyciem spinningu.

Przy połowie suma należy pamiętać o przestrzeganiu okresu ochronnego oraz wymiaru ochronnego.

Ile waży sum?

Sumy europejskie są rybami o dość dużej wadze. Ile waży sum?

Zazwyczaj sumy osiągają ciężar ciała na poziomie 100 kg, natomiast ich długość może wynosić nawet około 300 cm. W Polsce jednak spotykane są mniejsze okazy ze względu na mniej sprzyjający klimat.

Ile waży sum rekordzista złowiony w Polsce? Największa waga to 105,5 kg przy długości 259 cm. Sum ten został złowiony w Jeziorze Rybnickim. Z kolei pod względem długości rekordem jest sum o długości 260 cm i wadze 102 kg, także złowiony w tym samym jeziorze.

Oficjalnym rekordem świata dla suma, zgodnie z danymi podanymi przez organizację IGFA, jest 135 kg. Osobnik ten został złowiony we Włoszech, w rzece Pad.