Bażant polny
Fauna i flora,  Zwierzęta

Czy bażanty latają?

Czy bażanty polne i kaukaskie latają?

Bażant to ptak z rodziny ptaków kurowatych. Wśród bażantów znajduje się bażant polny i bażant kaukaski.

Te ptaki do Polski przybyły w wieku XVI, bażant płci męskiej to bardzo ozdobny ptak, z długim i piegowatym ogonem. Samica bażanta jest brązowa bez długiego ogona, ptaki wielkością przypominają kurę.

Najczęściej ptaki te wędrują, rzadko można je spotkać latające.

Jednak na pytanie – czy bażanty latają? Można śmiało odpowiedzieć, że tak. Bażantom polnym zdarza się wzbić w powietrze, szczególnie wtedy gdy są przestraszone i zestresowane.

Bażanty polne mogą wzbić się w powietrze tylko na krótkie dystanse, wolą biegać, ale nie zapominają o swoich umiejętnościach latania. Zarówno bażant polny jak i bażant kaukaski to ptaki bardzo płochliwe. Do dziś są uważane za ptaki bardzo ozdobne, jednak jest grono osób, które traktuje te ptaki jako zwierzynę łowną.

Myśliwi bez ogródek polują na bażanty, które stają się coraz to bardziej ostrożnymi i bojącymi się ludzi, ptakami.

Bażant Kaukaski

Bażant kaukaski – bażant z Azji

Najliczniejsze populacje bażantów, w naszym kraju, można spotkać na południu, południowym wschodzie i centrum. W Azji bażanty kaukaskie najczęściej są spotykane w lasach z małymi polanami, natomiast w Polsce chodzą one nad brzegami rzek i jezior, na łąkach i na miedzach.

Odmiana bażantów, przeznaczona na polowanie to bażant łowny, który jest bażantem hodowlanym. Jednak myśliwym zdarza się polować nawet na bażanty polne, które też są uznawane za ptactwo łowne.

Bażant polny a bażant hodowlany

Bażanty dzisiaj, najczęściej, hoduje się w hodowlach. Niektóre okazy to przepiękne kolorowe ptaki. Hodowlanych bażantów jest bardzo dużo odmian i chyba już tylko niektóre z nich potrafią latać. Bażanty polne to ptaki ozdobne, niektóre z nich hoduje się w wolierach a inne przechadzają się po prywatnych posesjach.

Zdarza się też, że żyjąc w spokoju i będąc bezpiecznymi, bażanty kaukaskie nigdy nie latają, wolą sobie spacerować lub biegać. Potrafią zaadoptować się do każdego rodzaju warunków, żyją sobie spokojnie. Jedynym ich zagrożeniem są myśliwi. Bażanty to ptaki bardzo dekoracyjne i przepięknie upierzone.